Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zapraszają do lektury kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie

https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/