Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka to formy pomocy dzieciom, które z pewnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych.

Zostając rodzicem zastępczym opiekujesz się dzieckiem, dajesz szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych, do czasu pokonania trudności, które były przyczyną umieszczenia w pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu innych form pomocy rodzicom, chyba że dobro dziecka przemawia za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy.

To rodzina zastępcza staje się dla dziecka azylem, miejscem wytchnienia, szansą na odnalezienie się na nowo… to również szansa dla rodziców biologicznych, jednak nie zawsze znajdują oni motywację do pracy nad sobą i odzyskania dzieci.

Zatem… bycie rodzicem zastępczym to bycie… RODZICEM!

Jeśli jesteś/jesteście gotowy, gotowa, gotowi by zostać rodziną zastępczą, JEDNYM Z NAS zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, pomożemy Ci przejść procedurę, która tylko z nazwy wydaje się skomplikowana i trudna. JESTEŚ POTRZEBNY!!!

Na terenie naszego powiatu śremskiego przynajmniej kilka razy w miesiącu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie poszukują miejsca, w którym jedno dziecko, dwójka, trójka a nawet piątka rodzeństwa potrzebuje bezpiecznej przystani… potrzebuje rodziców na zastępstwo. Piecza zastępcza na terenie powiatu a także całego kraju jest przepełniona, dlatego tak ważne jest uświadomienie potrzeby powstania nowych rodzinnych środowisk wychowawczych dla dzieci tego potrzebujących.

W październiku na terenie Śremu przy ul. Kilińskiego na budynku filii Biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego pojawił się billboard promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą… on nie pojawił się bez powodu, nie pojawił się po raz pierwszy, to wskazówka dla Ciebie, być może to ten czas, kiedy dojrzała w Tobie decyzja, by zostać RODZINĄ NA ZASTĘPSTWO, DAJĄC MIŁOŚĆ NA ZAWSZE!!!

Billboard promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą

Ten krótki film, który za chwilę obejrzysz jest o NAS, o RODZICACH ZASTĘPCZYCH… jest o tym jak DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ i jak wiele spotyka nas wyzwań. Jest też o tym jak WIELE DZIECI NAS POTRZEBUJE, więc ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

Zatrzymaj się

Obejrzyj

POMÓŻ DZIECKU PRZETRWAĆ BURZĘ

POMAGAM DZIECKU PRZETRWAĆ BURZĘ – SPOT PROMUJĄCY RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ