Uchwała dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 205/1327/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Treść uchwały [POBIERZ]