W dniach 25-26 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się jubileuszowa dziesiąta edycja najciekawszych targów senioralnych „VIVA! Seniorzy”.

Pierwszego dnia targów, podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w Konkursie „VIVA! Wielkopolski Senior – edycja 2019”. Jego celem jest wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów, instytucji i firm działających na rzecz seniorów oraz promowanie ciekawych inicjatyw zrealizowanych w wielkopolskich społecznościach lokalnych.

Wśród zwycięzców znalazła się Krystyna Szymańska, zgłoszona do Konkursu przez Starostę Śremskiego Zenona Jahnsa. Laureatka otrzymała tytuł „Viva! Wielkopolski Senior” w kategorii osoby fizycznej – lidera społeczności lokalnej za aktywną działalność na rzecz osób starszych w Województwie Wielkopolskim. Wieloletnia działalność Krystyny Szymańskiej, jej pomysły, inicjatywy oraz zaangażowanie zostały dostrzeżone i wyróżnione spośród zgłoszonych kandydatów.

Ponadto wyróżnienie w Konkursie otrzymał Tydzień Ziemi Śremskiej za wydawanie dodatku do gazety „CZAS SENIORA” będący odpowiedzą na potrzebę komunikowania się seniorów, dostrzeżenia ich opinii, zwrócenia uwagi na problemy osób starszych.

Podziękowania i gratulacje dla Powiatu Śremskiego za zgłoszenie tak wyjątkowych kandydatów do Konkursu, z rąk Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odebrała Urszula Hańczyk kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć autorom: Jerzemu Ratajczakowi oraz Kazimierzowi Niewińskiemu.