Zapraszamy do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej dla rodzinnej pieczy zastępczej a także na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projekty pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

htthttps://bip.powiat-srem.pl/wiadomosci/8226/ogloszenia_o_zamowieniach