O G Ł O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie w celu zapobieżenia się rozprzestrzeniania choroby COVID-19 informują, że bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest na stanowisku do tego przeznaczonym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

W tym samym czasie w pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba.

Klient w trakcie wizyty zobowiązany jest do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku,
  • zachowania dystansu 1,5 m od innych osób przed budynkiem Centrum.

Interesanci obsługiwani są po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W sprawach niewymagających potwierdzenia oraz bezpośredniej wizyty w Centrum prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem e-PUAP lub za pomocą poczty lub skrzynki podawczej umieszczonej w oznaczonym miejscu budynku (okno przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych).

Informujemy, iż prowadzony jest rejestr interesantów.

Numery telefonów oraz adresy e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie:

Sekretariat: tel. 61 28 30 373, tel./fax. 61 28 30 490 

e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl

Dział Organizacyjno-Finansowy, Dział Pomocy Społecznej, Integracji i Pieczy Zastępczej:

tel. kom. 537 266 250

e-mail: ksiegowosc@pcpr.srem.pl

e-mail: pomoc.spoleczna@pcpr.srem.pl

Zespół Pieczy Zastępczej:

tel. kom. 722 396 867

e-mail: piecza.zastepcza@pcpr.srem.pl

Dział do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

tel. kom. 609 301 780 

e-mail: rehabilitacja@pcpr.srem.pl

Adres do korespondencji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem

Wnioski dostępne są również na stronie www.pcpr.srem.pl

Numery telefonów oraz adresy e-mail Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie:

tel. 61 28 28 501, tel. kom. 609 302 027                           
e-mail: pzoonsrem@gmail.com

Adres do korespondencji:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem

Wnioski dostępne są również na stronie www.pzoonsrem.pl