Od 1 stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  umożliwił wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Komunikat w tej sprawie dostępny jest na stronie głównej PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-1-stycznia-wnioski-na-dofinansowanie-turnusu-rehabilitacyjnego-lub-przedmiotow-ortopedycznych-mo/

Wnioskodawcy mogą bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. Wnioski można składać za pomocą platformy:

 https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/skladanie-wnioskow-w-sow-w-2020-roku/index.html.