Wioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych można składać do 30 listopada 2021 r.

W zakładce dotyczącej realizacji zadania pojawiły się aktualne wzory wniosków. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Informujemy również, że od 10 listopada 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił możliwość aplikowania o dofinansowanie zadania za pośrednictwem dedykowanego systemu SOW. Zachęcamy do zapoznania się z tą formą składania wniosków.

Więcej znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy spotkanie z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze wspierania środowiska osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2021 r. i będzie okazją do porozmawiania miedzy innymi o możliwości aplikowania o środki PFRON na realizację powyższego zadania.

W przypadku pytań szczegółowych informacji udzieli pracownik Centrum Agnieszka Oleszak-Baczyńska, tel. 61 28 30 373 lub 537 266 250