Kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć to okazja do pokazania, że mamy także pakiet wsparcia dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową, jest prowadzona procedurą „Niebieska karta” lub postępowanie karne…
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie we współpracy z Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizuje program korekcyjno-edukacyjny ✅️✅️✅️
W ramach jesienno-zimowej edycji 10 osób przystąpiło do programu i uczestniczy w zajęciach, których priorytetem jest powstrzymanie
osoby stosującej przemoc domową od dalszego stosowania przemocy poprzez
edukację mającą na celu:
➡️ rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
➡️ kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie,
➡️ uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie
przemocy,
➡️ zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie
➡️ zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
w rodzinie bez stosowania przemocy,
➡️ uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych a prowadzą je Agnieszka Oleszak-Baczyńska oraz Maciej Maćkowiak
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapisów…✅️✅️✅️ kolejna grupa rozpocznie warsztaty już wiosną, podpowiemy, doradzimy, wytłumaczymy ????