Zarząd Powiatu w Śremie Uchwałą nr 123/753/2021 z dnia 16 września 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielił dotacji na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Wielkopolskiej Fundacji Rehabilitacji w kwocie 9.200,00 zł.

Od podjętej przez Zarząd Powiatu w Śremie uchwały nie ma odwołania.

Treść ogłoszenia POBIERZ