Polska Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie proklamowana została na II Ogólnopolskiej konferencji przeciw przemocy w rodzinie, zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1995 roku. Pomimo tego, że ma już 26 lat, nie straciła nic na aktualności, a siedem zasad etycznych, które przedstawia, mają uniwersalny i ponadczasowy charakter:

  1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
  2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
  3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
  4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
  5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
  6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Jest wiele instytucji i organizacji, które oferują wsparcie w sytuacji przemocy w Wielkopolsce. Możesz także otrzymać dokładne instrukcje, co możesz zrobić. Zajrzyj na stronę Wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Odpowiedzialność za sprawstwo przemocy nie leży po stronie ofiary, lecz po stronie sprawcy. Jackson Katz]