Pracownicy PCPR w Śremie stale podnoszą swoje kwalifikacje??‍??‍?. Dzięki temu od września 2022 r. na stałe do naszego kalendarza ?wchodzą nowe zajęcia ??pt. „Szkola dla rodziców”?‍?‍?‍? prowadzone przez Annę Ginter oraz Katarzynę Wojtkowiak?? W 2022 r. zajęcia skierowane będą do rodzin zastępczych z terenu powiatu śremskiego.? Od 2023 r. prowadzony będzie otwarty nabór na zajęcia. Serdecznie zapraszamy do zapisów??

?#rodzina?#Pcprsrem?#szkolimysię