PCPR w Śremie w ramach „Akademii świadomego rodzica” dnia 15 września 2022 r. organizuje dla rodziców zastępczych szkolenie dotyczące rozpoznawania symptomów dziecka wykorzystywanego seksualnie. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.